| Subcribe via RSS

Browse > Home /

salam Maal Hirrah 1431

Monday, December 21, 2009 | No Comments

ASSALAMU 'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

Pada hari ini maka genaplah 1431 tahun sejak Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah dari Mekah ke Madinah. Setiap tahun apabila tiba bulan Muharram kita akan mengenang peristiwa besar yang berlaku dalam rentetan sejarah Islam. Peristiwa hijrah Rasulullah s.a.w. dan kaum Muslimin dari Mekah ke Madinah al-Munawwarah yang telah menjadi batu tanda yang penting dalam episod perjuangan dakwah Baginda dan umat Islam

Pentingnya penghijrahan ini sehingga Saidina Umar Al Khattab telah menjadikan peristiwa hijrah ini sebagai tarikh permulaan bagi perkiraan tahun Islam. Banyak lagi peristiwa-peristiwa besar yangberlaku seperti nuzul al quran, Isra’ mikraj dan hari kelahiran Rasulullah sendiri tetapi tarikh hijrah ada keistimewaannya yang tersendiri.

Peristiwa hijrah ini bukanlah berlaku secara kebetulan sebaliknya merupakan ketentuan Allah Yang Maha Bijaksana yang mentakdirkan kemunculan satu agama agung di akhir zaman. Peristiwa ini di rakamkan dalam Alquran :

“Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia.”

(Al-Anfaal:74)

Hijrah Rasulullah ke Madinah adalah anjakkan dakwah dan episode untuk mewartakan dakwah ini keseluruh alam. Saf-saf mukmin dikukuhkan dengan persaudaraan yang agong di antara aus/khadraj yang di gelar ansar dengan muhajirin. Apabila kesatuan
telah disimpulkan dengan ikatan akidah maka natijahnya luar biasa.

Moga tahun 1431 ini akan melahirkan semangat ukhuwwah dikalangan umat Islam dalam usaha pengislahan umat. Saf umat Islam telah tercarik sejak sekian lama , malah usaha penyatuan ini sentiasa dianggap sebagai usaha sia-sia kerana umat Islam telah sebati dengan budaya ‘group’ masing-masing dan cenderung kepada budaya mencari kesalahan dan menuding jari.

ISMA Australia menyahut cabaran ini dan menyatakan kesedian untuk menjalin hubungan dengan semua lapisan umat Islam. Peristiwa semalam sudah mengajar kita akan kelicikkan musuh menyusun langkah agar umat Islam sentiasa berbalah dan bermusuh dan mereka sibuk dalam usaha kesatuan mereka. Mereka telah menyatukan kebudayaan, gaya hidup hingga kepada kesatuan di sudut ekonomi dan ketenteraan. Kesatuan NATO, European Union dan mata wang euro adalah lambing kejayaan mereka.

Langkah pertama yang practical yang di ambil oleh ISMA Australia adalah mendukung saranan Al Quran “ sesungguhnya orang beriman itu bersaudara”.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni`mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni`mat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat,

Ali Imarn 102 -105

Moga Allah kuatkan semangat juang kita untuk terus melangkah dalam usaha mencari keredhaanNYA.

Dr Zaki Ibrahim
1 Muharram 1431